bulgarian lolitas shy preteens,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:take up
1) вдигам, повдигам; to ~ up a sleeve скъсявам ръкав; повдигам ръкав на рамото; 2) заемам се с (за); започвам да се занимавам; разглеждам, проучвам, запознавам се с (въпрос); 3) заемам, ангажирам (време, място, внимание и пр.); I am very much ~n up now сега съм много зает; 4) вземам (пътници, за превозно средство); 5) арестувам, затварям, задържам; 6) вземам под покровителството си; 7) връщам се към, подновявам, подемам (прекъснат разказ и пр.); 8) прекъсвам, апострофирам (говорител); 9) поемам, попивам (вода); 10) улавям, хващам (изпусната бримка, артерия); 11) търг. изплащам; 12) приемам (бас и пр.); 13) обсъждам (план и др.), повдигам (въпрос); 14) изисквам обяснение или доказателства; although she was unusually quiet, he did not ~ her up on it макар че тя бе необичайно тиха, той не я разпитва; 15) обирам хлабина; to ~ up shocks амортизирам удари; • to ~ s.o. up on приемам нечие предложение или покана; since she’s offered to buy me a beer, I took her up on it след като тя предложи да ми купи бира, аз приех; to ~ up with s.o. сближавам се с, сприятелявам се с, тръгвам с; to ~ up with s.th. развивам интерес към; to be taken up with увличам се по, харесвам; to ~ up residence заселвам се, установявам се на постоянен адрес;

недвижимость продажа болгария, купить недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> OPINION >> Bulgaria sex >> bulgarian lolitas shy preteens


  bulgarian lolitas shy preteens   bulgarian lolitas shy preteens   bulgarian lolitas shy preteens   bulgarian lolitas shy preteens   bulgarian lolitas shy preteens   bulgarian lolitas shy preteens
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19