AUTOS,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:oblige
v
1. задължавам, задължителен съм (on); принуждавам, заставям, изисквам от; to be ~d трябва, налага ми се, длъжен съм, имам задължение (to);
2. услужвам, правя услуга на (with; by с ger); she ~d by playing Handel’s Messiah тя бе така любезна да изсвири “Месия” от Хендел;
3. разг. допринасям (with); прислужвам, работя като прислужник;
4. pass задължен (признателен) съм; благодаря (to, for); I am much ~d (to you) много ви благодаря.

зарубежная недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария, зарубежная недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> AUTOS


AUTOS AUTOS AUTOS AUTOS AUTOS AUTOS
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19