All Sections,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:shade

I. n
1. сянка, полумрак; light and ~ светлина и сенки; in the ~ на сянка; to throw into the ~, to put in the ~ засенчвам, затъмнявам;
2. сенчесто място;
3. отсянка, нюанс; ~ of meaning отсянка, нюанс (разновидност на значение); people of all ~s of opinion хора с най-различни убеждения;
4. незначителна разлика, малко количество; a ~ better малко по-добре;
5. сянка, призрак, видение, привидение; the realm of the ~s царството на сенките; to go down to the ~s слизам в ада, умирам;
6. нещо недействително; the shadow of a ~ нещо измамно, лъжовно (бледо, вяло);
7. параван, козирка за предпазване на очите от силна светлина; абажур; стъклен похлупак;
8. ам. транспарант;
9. опт. защитно стъкло; бленда;
10. pl ам. слънчеви очила;

II. v
1. предпазвам от светлина, затулям, засланям, засенчвам; to ~ o.’s eyes with o.’s hand засенчвам очите си с ръка;
2. затъмнявам, помрачавам;
3. защриховам; туширам;
4. нюансирам; преливам се, преминавам в друг цвят (into); изчезвам неусетно (away, off);
5. намалявам силата на, смекчавам, омекотявам.


недвижимость болгарии, недвижимость покупка болгария, болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> NEWS >> All Sections


All Sections All Sections All Sections All Sections All Sections All Sections
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19