Amentities bulgarian,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:damage

I. n
1. вреда, щета; повреда; ущърб; to absorb the ~ тех. запазвам работоспособност при повреждане;
2. pl юрид. обезщетение, вреди и загуби; to bring an action of ~ against, to sue for ~s юрид. предявявам иск за нанесени вреди и загуби;
3. разг. разходи, разноски; стойност; what’s the ~? колко струва това? I’ll stand the ~ аз плащам;

II. v
1. повреждам, нанасям повреда на, развалям;
2. навреждам, вредя, ощетявам;
3. рядко позоря, дискредитирам, очерням.


болгария купить недвижимость, купить недвижимость болгария, болгария купить недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Amentities bulgarian


Amentities bulgarian Amentities bulgarian Amentities bulgarian Amentities bulgarian Amentities bulgarian Amentities bulgarian
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19