Apartment Bulgarian link suggest,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bang up
1) разг. затварям, хвърлям в затвора; 2) sl друсам се (с наркотик); 3) причинявам щети на; to ~ against s.o. натъквам се на някого, срещам някого неочаквано; to be ~ed up about s.th. нервнича по някакъв повод;
n
1. удар, изстрел, гърмеж, трясък; to shut the door with a ~ тръшвам вратата;
2. sl дух, енергия, хъс;
3. sl стимулант;
4. sl удоволствие; възбуда; тръпка; to get a ~ out of получавам удоволствие, изпитвам вълнение (от);
5. разг. удивителен знак (в шрифт);
6. sl грубо съвокупление; • to go over (off) with a ~ минавам с (бивам изнесен с, имам) голям успех;

III. adv int разг. фрас, дран, тряс, бум; точно; to go ~ изгърмявам (за пушка); ~ in the middle точно (право) в средата; ~ on 1) съвсем точно; ; 2) отлично, чудесно; ~ goes отива по дяволите; ~ goes our free time today свободното ни време днес отива по дяволите; ~ to rights sl хванат на местопрестъплението.


рынок недвижимости болгария, зарубежная недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> PLACE AN AD >> Apartment Bulgarian link suggest


Apartment Bulgarian link suggest Apartment Bulgarian link suggest Apartment Bulgarian link suggest Apartment Bulgarian link suggest Apartment Bulgarian link suggest Apartment Bulgarian link suggest
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19