BUY, SELL AND MORE,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:dirt
n
1. мръсотия; нечистотии, смет, боклук (и прен.); кир; изпражнения; кал; to show the ~ цапа се, мърси се (за плат); • ~ cheap, as cheap as ~ разг. “без пари”, много евтин; to dish the ~ sl пускам клюки, клюкарствам, сплетнича; to dig for ~, to dig the ~ търся компромати, ровя се (в нечие минало); to eat ~ прен. унижавам се, понасям оскърбления, принуден съм да се извиня, прекланям глава; to treat s.o. like ~ унижавам някого, държа се съвсем пренебрежително към някого; to do s.o. ~, to do the ~ on s.o. sl правя мръсен номер някому, подливам вода някому;
2. пръст, земя, почва; ~ floor ам. пръстен под; ~ road черен път;
3. мин. златоносен пясък (пласт), непречистена руда;
4. мръсни (нецензурни) приказки (думи); порнография; to talk ~ приказвам мръсотии, цапнат съм в устата;
5. тех. задръстване, замърсяване (на машина); чуждо тяло (в разтвор).

купить недивжимость болгария, купить недвижимость болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> BUY, SELL AND MORE


BUY, SELL AND MORE BUY, SELL AND MORE BUY, SELL AND MORE BUY, SELL AND MORE BUY, SELL AND MORE BUY, SELL AND MORE
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19