Black sea bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bottom

I. n
1. дъно, долният край (част) на; ~ up обърнат надолу, с дъното нагоре; ~s up! разг. (да пием) до дъно!; at the ~ of на дъното на (и прен.); най-долу на; в основата на; to get to (at) the ~ of достигам до същността на, разнищвам; at ~ по същина, по душа; to knock the ~ out издънвам, продънвам; прен. развалям, съсипвам; there is no ~ to it не му се вижда краят; from the ~ of o.’s heart от дън душа, от все сърце; from the ~ up наново, от самото начало; to go (send) to the ~ потъвам (потопявам); to touch the ~ докосвам дъното, засядам на плитко; прен. достигам до най-ниската точка; рядко добирам се до фактите (същината); to scrape the ~ of the barrel използвам последните възможности (ресурси); to be bumping along the ~ едва кретам, стигнал съм дъното и нямам изгледи за подобрение (за икономика); the ~ fell out of the market пазарът влезе в застой, има спад в пазара;
2. седалка на стол; грубо задник;
3. низина, котловина, дефиле, падина, долина;
4. мор. кил, корито, кораб;
5. pl утайка;
6. издръжливост, устойчивост; жизненост; търпение;
7. attr (най-)долен, най-нисък; основен; to bet o.’s ~ dollar залагам всичко, което имам, залагам и последния си долар; the ~ lip долната устна; ~ rung най-долното стъпало на стълба; ~ fish дънна риба; ~-up linkage model базисно обвързан модел;

II. v
1. основавам, създавам, базирам;
2. достигам до дъното, измервам дълбочината на;
3. слагам дъно, седалка на;


цены недвижимость болгария, болгария недвижимость, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Bulgaria >> Black sea bulgaria


Black sea bulgaria Black sea bulgaria Black sea bulgaria Black sea bulgaria Black sea bulgaria Black sea bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19