Bulgaria adoption,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:secular

I. adj
1. светски, секуларен, мирянски, мирски; не религиозен; the ~ arm ист. гражданска власт, която привежда в изпълнение присъдите на църковен съд; ~ clergy бяло духовенство, свещеници;
2. вековен; дълготраен, постоянен (не периодичен); ~ tree вековно дърво;
3. който става веднъж на 100 години; ~ games ист. древноримски игри, които са ставали веднъж на 100 или 120 години; ~ hymn (ode) поема, писана в чест на тези игри; ~ bird феникс; ◊  adv secularly;

II. n
1. свещеник от бялото духовенство; неръкоположен църковен служител;
2. мирянин.


недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария, болгария апартаменты,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SOCIETY >> Bulgaria adoption


Bulgaria adoption Bulgaria adoption Bulgaria adoption Bulgaria adoption Bulgaria adoption Bulgaria adoption
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19