Bulgaria info,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:crown

I. n
1. корона; прен. (C.) владичество, кралска (царска, императорска) власт; to succeed the ~ наследявам престола; to assume the ~ слагам короната; ~ lawyer държавен адвокат, прокурор; speech for the ~ реч на прокурора;
2. венец; венче;
3. коронка (на зъб);
4. бот. корона (на дърво); коронка (на цвете);
5. теме; прен. глава; from ~ to foot от глава до пети, от горе до долу;
6. ист. крона, монета от 5 шилинга; сега само half-a-~ = 2 шилинга и половина;
7. дъно (на шапка);
8. прен. връх; най-високата част; the ~ of the hill върхът на хълма; поет. апогей; fire-box ~ тех. таван (свод) на пещ;
9. гребен (на птица);
10. = ~ glass;
11. формат хартия; 15 на 19 инча (за писане); англ. 16,5 на 21 инча (за печат) и 15 на 19 инча (за чертане);
12. пета на котвата;
13. тех. = ~ wheel;

II. v
1. короновам, коронясвам; прен. увенчавам, украсявам; the award of the prize ~ed his career присъждането на наградата увенча кариерата му; it’s an important moment ~ing the efforts of the Cup organizers това е важен момент, който увенчава с успех усилията, положени от организаторите на първенството; to ~ it all като капак на всичко; that ~s all! и това на всичко отгоре! само това липсваше!
2. завършвам; окончавам; a striking face ~ed by an abundance of hair внушително лице над което избуяваше гъста коса;
3. поставям коронка (за зъб);
4. прен. възглавявам;
5. sl цапардосвам, фрасвам по главата.


агенство недвижимости болгария, рынок недвижимости болгария, агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Bulgaria >> Bulgaria info


Bulgaria info Bulgaria info Bulgaria info Bulgaria info Bulgaria info Bulgaria info
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19