Bulgaria skiing,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:respect

I. n
1. почит, уважение, внимание, зачитане, страхопочитание, респект; out of ~ to (for) от уважение към; to have ~ for, to hold in ~ почитам, уважавам;
2. pl почит, почитание, почитания; (give) my best ~s to поздрави от мен, предай моя поздрав на; to pay o.’s ~s поднасям почитанията си, засвидетелствам почитта си (to);
3. отношение, аспект; in ~ of (to, that) по отношение на, колкото се отнася до; in this (one) ~ (само) в това отношение; in all ~ s във всяко отношение; in some ~(s) в известно отношение; without ~ to без оглед на; • ~ of persons пристрастие; раболепие;

II. v
1. почитам, уважавам, зачитам, тача; to ~ the law спазвам законите; to ~ o.’s word държа на думата си;
2. щадя, отнасям се с внимание към; to ~ the silence of не заговарям, не се натрапвам на;
3. отнасям се до (за).


цены недвижимость болгария, болгария недвижимость, недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SPORTS >> Bulgaria skiing


Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19