Bulgaria sofia photos,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:ship

I. n
1. кораб, (голям) плавателен съд, параход; merchant ~ търговски кораб; ~ of the line ист. линеен кораб; ~ of the desert “корабът на пустинята”, камила; on board ~ на кораб; to take ~ качвам се кораб (параход); to run a tight ~ управлявам с твърда ръка;
2. sl (състезателна) лодка;
3. ам. самолет;
4. attr корабен; • ~s that pass in the night кратки случайни срещи; when my ~ comes in (home) когато изгрее и моето слънце; old ~ драги (шеговито обръщение към моряк);

II. v
1. (-pp-) натоварвам (качвам) на кораб;
2. изпращам (превозвам) по море; транспортирам, експедирам (стока, товар); fruit that ~s badly бързоразвалящи се плодове;
3. качвам (се) на кораб;
4. слагам вътре в лодка, прибирам (весла).


[´ʃip¸lift]
-lift n корабоподемник.

зарубежная недвижимость болгария, цены недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> BULGARIA REGION >> Bulgaria sofia photos


Bulgaria sofia photos Bulgaria sofia photos Bulgaria sofia photos Bulgaria sofia photos Bulgaria sofia photos Bulgaria sofia photos
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19