Bulgarian love,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:employ

I. v
1. държа на служба (работа), наемам; давам работа на; the firm ~ed forty workers фирмата даде (осигури) работа на 40 работника; she is ~ed as a secretary тя е наета като секретарка;
2. употребявам, използвам, служа си с (for, in, on); you should ~ your time better трябва по-рационално да използваш времето си;
3. занимавам се с, отдавам се на, прекарвам си времето (обикн. с in); she was busily ~ed (in) writing letters тя се занимаваше с писане на писма; when not otherwise ~ed когато няма друга работа;

II. n ост. занимание, работа; to be in the ~ of, to be in s.o.’s ~ служа на, на служба съм у; работя за; to have s.o. in o.’s ~ държа някого на служба (работа); out of ~ без работа.


болгария апартаменты, зарубежная недвижимость болгария, болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> OPINION >> Bulgarian love


Bulgarian love Bulgarian love Bulgarian love Bulgarian love Bulgarian love Bulgarian love
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19