Bulgarian map,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:very

I. adv
1. много (с adv, adj); ~ good много добър; добре (съгласен съм); ~ well много добре, добре, хубаво; I can’t ~ well say no едва ли бих могъл да кажа не; ~ many много, мнозина; I was ~ much surprised аз бях много изненадан;
2. средство за усилване:
1. при превъзходна степен; it is the ~ best thing you can do това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш; he drank it to the ~ last drop той го изпи до последната капка; he came the ~ next day той дойде още на другия ден;
2. при тържественост или противоположност; the ~ same точно същият; the ~ opposite to what I had expected тъкмо обратното на това, което очаквах;
3. при принадлежност; my ~ own мой собствен, само на мене; you may keep it for your ~ own можеш да го задържиш за себе си;

II. adj
1. същ, същински, истински, реален, цял, пълен, съвършен; these were his ~ words това бяха точните му думи; she is the ~ picture of her mother тя много прилича на майка си (одрала е кожата на майка си); the veriest coward най-големият страхливец на света; he could not, for ~ shame, refuse to give s.th. той не можа да откаже да даде нещо от срам; in ~ truth ост. наистина; in ~ deed ост. действително; без съмнение, несъмнено;
2. самият, точно той; his ~ absence is eloquent самото му отсъствие е знаменателно; the ~ man I want тъкмо човекът, който ми трябва; this is the ~ spot I found it on аз го намерих точно на това място (ей тук нà); the ~ idea! представяш ли си! the ~ thing! точно това, което трябва! the ~ dogs refuse it дори и кучетата не го искат.


купить недивжимость болгария, недвижимость в болгарии, недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Bulgarian map


Bulgarian map Bulgarian map Bulgarian map Bulgarian map Bulgarian map Bulgarian map
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19