Bulgarian teen,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:into
prep
1. (указва направление на движение или действие); в, във; към; ~ the water във водата; money went ~ a common fund парите отиваха в общ фонд; to crash ~ a tree блъскам се (удрям се) в дърво; to get ~ trouble попадам (изпадам) в беда; навличам си неприятности; he lived on ~ his sixties той навлезе в 60-те;
2. (промяна в състояние, качество и пр.); на, в; to grow ~ a man възмъжавам; to slide ~ despair изпадам в отчаяние; I talked her ~ taking an apartment in Paris уговорих я да си вземе апартамент в Париж; to cut ~ narrow strips нарязвам на тънки ленти;
3. мат. на (при действие деление); four ~ eight осем делено на четири; five ~ seven won’t go седем не се дели на пет; 4. разг. интересувам се от, падам си по; he is ~ Freud той проявява интерес към Фройд.

недвижимость покупка болгария, рынок недвижимости болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SOCIETY >> Bulgarian teen


Bulgarian teen Bulgarian teen Bulgarian teen Bulgarian teen Bulgarian teen Bulgarian teen
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19