Cheap air flights air travel finder bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:skip

I. v (-pp-)
1. скачам, подскачам (често about); to ~ for joy подскачам, скачам от радост;
2. скачам на въже;
3. прескачам, набързо отивам някъде (over, across); прескачам (поток и пр.) (over); to ~ over (across) to France for a week прескачам до Франция за една седмица; to ~ (off) ам. разг. офейквам; ~ it! остави, това няма значение! обирай си крушите!
4. прескачам (при четене); изпускам (при разказване); to read without ~ping чета всичко (наред), не изпускам нищо;

II. n скок; hop, ~ and jump сп. троен скок.


n шотл. капитан, водач на тим при някои игри.
n мин. скип, голяма кофа за издигане на руда и пр.; малка вагонетка.
n прислужник в колеж.

болгария купить недвижимость, болгария купить недвижимость, цены недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Cheap air flights air travel finder bulgaria


Cheap air flights air travel finder bulgaria Cheap air flights air travel finder bulgaria Cheap air flights air travel finder bulgaria Cheap air flights air travel finder bulgaria Cheap air flights air travel finder bulgaria Cheap air flights air travel finder bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19