Cheap flights bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:standard

I. n
1. знаме; to march under the ~ of привърженик (последовател) съм на;
2. мерило, критерий; норма, стандарт, мостра, образец; равнище, ниво; ~ of life (living) жизнено равнище; up to (below) ~ според (под) нивото на стандарта; well up to ~ на доста високо равнище; by any ~(s) както и да се гледа; от всяко гледище; to judge by the ~s of съдя от гледната точка на; to set ~s by водя се по; to set o.’s ~ high вдигам мерника, вземам на мушка; to use a double ~ меря с два аршина;
3. еталон; good ~ златен еталон;
4. стълб, подпора, подставка, стойка;
5. права тръба (водосточна, за газ);
6. високостеблено растение (обикн. роза или овощно дръвче);
7. отделение (в начално училище);

II. adj
1. общоприет, установен, стандартен, типов, нормален, образцов, класичски; ~ author класик; ~ book основна (най-добра) книга (по даден въпрос); ~ English образцов английски език; ~ shape (size) установена форма (размер);
2. изправен; ~ rose роза с високо стъбло.


болгария купить недвижимость, недвижимость в болгарии, цены недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Cheap flights bulgaria


Cheap flights bulgaria Cheap flights bulgaria Cheap flights bulgaria Cheap flights bulgaria Cheap flights bulgaria Cheap flights bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19