Cheap flights to sofia,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:hope

I. n надежда; очакване; вяра; to be past (beyond, beyond all) ~ в безнадеждно положение съм; don’t get (build) your ~s up не се самозабравяй, не се възгордявай; to anchor (pin) o.’s ~ on уповавам се на; to dash s.o.’s ~s разбивам надеждите на някого; to raise ~s създавам надежди у; not to have a ~ in hell нямам никакъв шанс; to be in ~s of надявам се на (да); forlorn ~ много слаба надежда, последна надежда; безнадеждна работа; воен. отряд, обречен на сигурна смърт; some ~, not a ~ малко вероятно; едва ли;

II. v надявам се; вярвам, имам вяра; очаквам, чакам (for, to с inf); I ~ so надявам се, че е така; to ~ against ~ надявам се на чудо.


болгария недвижимость море, болгария недвижимость море, недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Cheap flights to sofia


Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19