Childhood diaes statistics Bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:first

I. adj пръв, първи; ~ thing разг. най-напред, преди всичко друго, незабавно, веднага; at ~ sight (blush), at the ~ blush (glance, face) на пръв поглед; in the ~ instance (place) най-напред, преди всичко; първо на първо; of the ~ importance от първостепенно значение; to come in ~ пръв съм, пристигам пръв, спечелвам състезанието; he was the ~ to go той си отиде пръв; not to know the ~ thing about не зная абсолютно нищо (по даден въпрос), (нещо) ми е “тъмна Индия”; ~ things ~ най-напред най-важното; ~ come, ~ served който превари, той натовари; of the ~ water първокачествен (за брилянт); head ~ с главата напред; ~ lady ам. съпругата на президента, първата дама; F. Lord of the Admiralty първият лорд на адмиралтейството (министър на флотата в Англия); F. Sea Lord началникът на морския щаб (в Англия); F. Lord of the Treasury председател на финансовия комитет в Англия (обикн. министър-председател);

II. n
1. начало; at ~ отначало, първоначално; from ~ to last отначало докрай, открай докрай, изцяло, общо, съвсем;
2. (the ~) първи, първо число;
3. pl първокачествена стока; първи плодове; мин. най-богатата руда, сортирана руда; концентрат;

III. adv
1. отначало, най-напред; ~ and foremost преди всичко, първо на първо; ~ and last отначало докрай, изцяло; ~ or last ост. по-рано или по-късно; ~, last and all the time ам. веднъж завинаги, решително, окончателно, безвъзвратно; ~ of all най-напред; за първи път; I ~ met him срещнах го за първи път;
2. по-скоро, преди това; he would die ~ той би предпочел да умре (по-скоро би умрял); I’ll see him damned ~ нека върви по дяволите; I have many things to do ~ имам да върша много работи преди това;
3. първо (и firstly).


цены недвижимость болгария, болгария недвижимость, недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SOCIETY >> Childhood diaes statistics Bulgaria


Childhood diaes statistics Bulgaria Childhood diaes statistics Bulgaria Childhood diaes statistics Bulgaria Childhood diaes statistics Bulgaria Childhood diaes statistics Bulgaria Childhood diaes statistics Bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19