English to bulgarian,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:feel

I. v (felt [felt])
1. чувствам се; to ~ well (ill) чувствам се добре (зле, болен), добре (болен) съм; to ~ cold студено ми е; to ~ all the better for the rest по-добре съм от (след) почивката, почивката ми подейства (ми се отрази) добре; to ~ quite o.s. добре съм; to ~ up to doing s.th. чувствам се в състояние (годен) да направя нещо; to ~ cheap чувствам се неловко, неудобно; срамувам се; не съм в настроение; to ~ empty гладен съм; to ~ funny нещо не ми е добре; to ~ like a boiled rag чувствам се като парцал (като изстискан лимон); to ~ like a million dollars ам. разг. екстра съм, супер съм; to ~ low потиснат (унил) съм; to ~ mean ам. чувствам се виновен; чувствам се зле; to ~ shaky не съм сигурен в себе си; неуверен съм; чувствам се като разглобен; to ~ small чувствам се засрамен; to ~ the draught разг. загазил съм, натясно съм, тясно ми е около врата;
2. съм... на пипане (за усещания); to ~ hard, soft, hot, etc. твърд, мек, горещ и пр. съм (на пипане); to ~ rough боде; how cold your hand ~s колко е студена ръката ти; it ~s like rain като че ли ще вали; it ~s nice усещането е приятно; that’s how it ~s to ... това значи да си...;
3. усещам, чувствам; изпитвам; имам усет (чувство) за; чувствителен съм към; понасям зле; I can ~ spring coming усещам, че идва пролетта; to ~ the heat (the cold) чувствителен съм към (зле понасям) горещината (студа); to make o.’s authority felt налагам авторитета (властта) си; I felt it a good deal доста силно (тежко) го почувствах (изживях); to ~ poetry (music, etc.) имам усет (чувство) за поезия (музика и пр.); to ~ o.’s feet (legs) прен. чувствам здрава почва под краката си; to ~ the rudder (helm) (за кораб) подчинява се на кормчията, лесно се кара;
4. пипам, опипвам, напипвам; to ~ about in the dark опипвам в тъмното; to ~ in o.’s pocket for s.th. търся нещо (ровя, бъркам) в джоба си;
5. чувствам, смятам, считам;
6. чувствам, предчувствам; предусещам, предугаждам (и ~ in o.’s bones);
7.: to ~ like (с ger) склонен съм да, ще ми се да; I ~ like crying плаче ми се; it makes me ~ like laughing това ме разсмива (кара да се смея); I don’t ~ like it не ми се иска (ще); do you ~ like cheese? яде ли ти се сирене?


агенство недвижимости болгария, болгария купить недвижимость, болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Learning Network >> English to bulgarian


English to bulgarian English to bulgarian English to bulgarian English to bulgarian English to bulgarian English to bulgarian
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19