Famous bulgarians,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:nine

I. num девет; ~ times out of ten в повечето случаи, обикновено, в 90% от случаите; to have ~ lives имам девет живота; a ~ days wonder кратковременна сензация, чудо за три дни; a long ~ ам. ост. евтина цигара;

II. n
1. карти деветица; деветка; the ~ of diamonds деветка каро;
2. ам. тим от 9 играча (на бейзбол); • dressed up to the ~s издокаран, като от кутийка излязъл; to crack s.o. up to the ~s превъзнасям (възхвалявам) някого (до небесата); ~ men’s morris стара английска игра, подобна на дама; the ~ музите.


болгария недвижимость море, рынок недвижимости болгария, недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SOCIETY >> Famous bulgarians


Famous bulgarians Famous bulgarians Famous bulgarians Famous bulgarians Famous bulgarians Famous bulgarians
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19