Guide Bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:disposal
n
1. разположение; разпореждане; to place at the ~ of поставям на разположението на; the means at my ~ средствата, с които разполагам; to have entire ~ of an estate разполагам напълно свободно с едно имущество;
2. воен. разположение, диспозиция; разгъване; строй; skillful ~ of vessels of war умело разгъване (разположение) на бойни кораби;
3. предаване; прехвърляне; пласиране; for ~ за продан; ~ of property юрид. прехвърляне на имущество;
4. премахване, отстраняване; освобождаване от; изхвърляне; ~ of a question решаване на въпрос;
5. рел.; the divine ~ божията промисъл, провидението.

зарубежная недвижимость болгария, зарубежная недвижимость болгария, недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Guide Bulgaria


Guide Bulgaria Guide Bulgaria Guide Bulgaria Guide Bulgaria Guide Bulgaria Guide Bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19