Map of sofia bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:spur

I. n
1. шпора (и бот.); to need the ~ бавен съм; to set (to put, to clap) ~s to o.’s horse, to dig o.’s ~s into o.’s horse пришпорвам коня си; to win (earn) o.’s ~s ист. получавам рицарско звание; прен. създавам си име, спечелвам признание;
2. подбуда, подтик, импулс; on the ~ of the moment импулсивно, изведнъж, без да мисля;
3. шип (на крак на петел и пр.);
4. издадена скала, издаден хребет; разклонение, дял (на планина);
5. стена, която съединява укрепление с вътрешността;

II. v (-rr-)
1. пришпорвам; to ~ a willing horse проявявам излишна настойчивост;
2. слагам шпори (на); booted and ~red с ботуши и шпори;
3. подтиквам, подбуждам, стимулирам (често с on);
4. поет. препускам.


недвижимость покупка болгария, недвижимость в болгарии, зарубежная недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> BULGARIA REGION >> Map of sofia bulgaria


Map of sofia bulgaria Map of sofia bulgaria Map of sofia bulgaria Map of sofia bulgaria Map of sofia bulgaria Map of sofia bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19