OPINION,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:wink

I. v
1. мигам, примигвам; намигвам, намигвам, смигвам (at); like ~ing много бързо, мигновено, докато човек успее да мигне; to ~ assent намигвам в знак на съгласие; to ~ a tear away (back) мигам, за да отстраня сълза от очите си;
2. мигам, трептя (за звезда);
3.: to ~ at затварям си очите за; правя се, че не виждам;

II. n мигане; смигване, намигване; • I haven’t slept a ~, I didn’t get a ~ of sleep не съм мигнал; forty ~s кратка дрямка, подрямване; to give a (the) ~ to s.o., sl to tip s.o. a (the) ~ намигвам (смигвам) някому; съобщавам (намеквам) някому, подшушвам.


болгария купить недвижимость, зарубежная недвижимость болгария, недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> OPINION


OPINION OPINION OPINION OPINION OPINION OPINION
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19