Obituaries,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:snap up
1) грабвам; the tickets are being ~ped up like hot cakes билетите просто (буквално) се разграбват; 2) клъввам (стръв - за риба); 3) отрязвам, отсичам сърдито;
n
1. тракване, щракване; to shut o.’s mouth with a ~ шумно си затварям устата, затварям си устата с изтракване на зъбите; to speak with a ~ говоря със сух (режещ) тон; I don’t care a ~ пет пари не давам, плюя на;
2. закопчалка, клипс;
3. хрупкав бисквит с джинджифил;
4. енергия, живот; put some ~ into it! поразмърдай се! по-живо!
5. кратко рязко застудяване (обикн. cold ~);
6. (моментална) снимка;
7. хапване; ядене набързо;
8. ам. sl лека работа (и soft ~);
9. детска игра на карти;

III. adj
1. неочакван, внезапен; a ~ decision прибързано решение;
2. ам. лесен;

IV. adv: to go ~ счупвам (спуквам) се внезапно; ~ went my stick бастунът ми отведнъж се спраска.


болгария купить недвижимость, болгария недвижимость, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Obituaries


Obituaries Obituaries Obituaries Obituaries Obituaries Obituaries
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19