SOCIETY,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:window

I. n
1. прозорец; blank (blind, false) ~ зазидан прозорец; to look in at the ~ гледам (вътре) през прозореца; • to go (fly) out of the ~ изчезвам, изпарявам се; a ~ of opportunity журн. кратък (мимолетен) шанс, единична възможност (която трябва да се грабне);
2. витрина; to have all o.’s goods in the ~ повърхностен съм, всичко у мен е само за показ;
3. прозрачно квадратче на плик (за да се вижда адресът, написан вътре на писмото);
4. незаето време (в програма, тефтер с ангажименти);
5. комп. прозорец;

II. v поставям прозорци; инсталирам дограма.


[´windou¸dresə]
-dresser n аранжьор на витрини.
[´windou¸ʃɔp]
-shop v разглеждам витрините на магазините.

купить недивжимость болгария, болгария купить недвижимость, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SOCIETY


SOCIETY SOCIETY SOCIETY SOCIETY SOCIETY SOCIETY
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19