Ski resorts in bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:going

I. adj
1. който върви (работи, е в действие, преуспява, съществува, се дава, се намира на пазара); работещ; действащ; движещ се; процъфтяващ; a ~ concern рентабилно предприятие; one of the best films ~ един от най-добрите филми, които се дават сега; the best machine ~ най-добрата машина на пазара;
2. с определение: slow-~ бавен; ocean-~ океански (за кораб); theatre-~ който посещава театъра (театрал);

II. n
1. отиване; вървене; тръгване, (от)пътуване;
2. ход, походка; прен. процес, развой, вървеж; we made poor ~ не извървяхме много;
3. състояние на пътя (за ходене), път; rough ~ лош път;
4. стъпало на стълба; • while the ~ing is good разг. докато още не е станало късно, докато все още има възможност.


купить недивжимость болгария, рынок недвижимости болгария, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Bulgaria >> Ski resorts in bulgaria


Ski resorts in bulgaria Ski resorts in bulgaria Ski resorts in bulgaria Ski resorts in bulgaria Ski resorts in bulgaria Ski resorts in bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19