What are bulgarian men like,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:guarantee

I. v
1. гарантирам, поръчителствам за; to ~ a loan гарантирам заем; to ~ s.o. гарантирам за някого;
2. поемам отговорност (задължение); заричам се, давам дума, обещавам (that, to); to ~ that a debt shall be paid гарантирам за изплащането на дълг;
3. обезпечавам, осигурявам, застраховам (against, from, in);
4. разг. твърдя, мога смело да кажа;

II. n
1. гаранция, поръчителство, залог; money is no ~ of happiness парите не са гаранция за успех;
2. гарант, поръчител;
3. човек, на когото се дава гаранция.


недвижимость продажа болгария, недвижимость покупка болгария, агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> OPINION >> What are bulgarian men like


What are bulgarian men like What are bulgarian men like What are bulgarian men like What are bulgarian men like What are bulgarian men like What are bulgarian men like
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19