Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:punk
диал. или ам.

I. n
1. гнило дърво;
2. сухи дървесни гъби, прахан;
3. разг. боклук, негодна вещ; to talk a lot of ~ дрънкам глупости; his new play is all ~ новата му пиеса нищо не струва;
4. ам. грубиян, агресивен човек;
5. пънк (стил в музиката);

II. adj
1. гнил;
2. разг. лош, негоден, безобразен, ужасен, отвратителен; to have an absolutely ~ evening прекарвам ужасно скучна вечер; to feel ~ чувствам се като парцал;

III. v: to ~ out разг. изплашвам се, дострашава ме, хваща ме шубе.


недвижимость покупка болгария, недвижимость в болгарии, болгария купить недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19