Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:chaff

I. n
1. n плява; a grain of wheat in a bushel of ~ дребни резултати от големи усилия; напънала се планината и родила мишка; to separate (sort) the wheat from the ~ отделям зърното от плявата (прен.), пресявам стойностното от безстойностното;
2. закачки, подбив, лека ирония;

II. v
1. закачам, шегувам се (с) (about);
2. рядко режа сено или слама на ситно.


цены недвижимость болгария, болгария купить недвижимость, болгария апартаменты,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19