Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:legitimate

I. adj
1. законен, легитимен; справедлив; основателен, допустим; ~ king легитимен крал; ~ expenses полагаеми разходи; adv legitimately;
2. законороден; • ~ drama драматична пиеса (пиеси); сериозна драма (изключваща фарс, ревю, мюзикъл и т. н.);

II. [li´dʒiti¸meit] v
1. узаконявам;
2. признавам (извънбрачно дете) за законородено; припознавам.


рынок недвижимости болгария, болгария недвижимость, недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19