Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:stride

I. v (strode [stroud]; stridden [´stridn])
1. крача, прекрачвам (over, across); to ~ away (off) отдалечавам се;
2. обикалям (улици и пр.);
3. рядко яхвам, възсядам;

II. n
1. (голяма) крачка; to get into (hit) o.’s ~ хващам се за работа, влизам в темпото, заработвам бързо и ефикасно; to take in o.’s ~лесно се справям с; преодолявам без усилия; she takes examinations in her ~ за нея изпитите не са проблем; тя лесно си взема изпитите;
2. разкрач;
3. обикн. pl напредък, прогрес, успех, качвам се на върха; to make great ~s имам (постигам) голям напредък.


болгария недвижимость море, недвижимость болгария, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19