Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:conditional

I. adj условен; който зависи от условия; a promise ~ on good behaviour обещание, което ще се изпълни при добро поведение; ~ clause (mood) ез. условно подчинено изречение, условно наклонение; ~ agreement юрид. условно споразумение; adv conditionally;

II. n ез. условно наклонение, кондиционал; in the ~ в условно наклонение.


цены недвижимость болгария, болгария апартаменты, недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19