Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:count

I. v
1. броя, преброявам; смятам, пресмятам, изчислявам; have the votes been ~ed yet? приключи ли преброяването на гласовете? to ~ on o.’s fingers броя на пръсти; to stand up and be ~ed заявявам открито позициите си;
2. смятам, мисля, считам; I ~ myself lucky мисля, че съм късметлия;
3. смятам се, броя се, имам (съм от) значение; that does not ~ това не се (брои) смята; ~ o.’s blessings доволен съм от съдбата си;


n конт (благородническа титла, равностойна на английската ърл).

недвижимость в болгарии, агентство недвижимости болгария, недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19