Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:kill

I. v
1. убивам, умъртвявам, погубвам; затривам; to ~ o.s. laughing разг. умирам си от смях; to ~ o.s. to do s.th. полагам неимоверни усилия, за да направя нещо, претрепвам се, за да постигна нещо;
2. бия, убивам, стрелям (дивеч);
3. коля, заколвам (животно);
4. прен. убивам, премахвам, отстранявам, унищожавам, изкоренявам; неутрализирам; развалям ефекта на; налагам вето; провалям (пиеса, законопроект); to ~ odours отстранявам миризми; to ~ the nerve умъртвявам зъб, обезболявам зъбната пулпа; the red ~s the other colours червеният тон убива другите цветове;
5. sl смайвам, слисвам, поразявам; dressed (dolled up, fit) to ~ издокаран, наконтен, нагизден, натруфен, пременен;
6. печ. зачерквам;
7. ел. намалявам напрежението;
8. мет. окислявам;
9. сп. удрям (топката) така, че да не може да бъде върната (при игра на тенис);
10. сп. спирам (топка);
11. разг. поглъщам, изпивам (за алкохол);
12. разг. спирам, изключвам (за двигател); • to ~ with kindness правя мечешка услуга на; to ~ two birds with one stone с един куршум два заека; my shoes are ~ing me обувките ми са ужасно неудобни; ~ off избивам, изтребвам, изморявам;

II. n
1. убийство; to move (close) in for the ~ възползвам се от ситуация, за да реализирам плановете си; нанасям решителен удар; to be in at the ~ разг. присъствам (ставам свидетел) на сюблимния момент;
2. животно, убито (животни, убити) на лов; плячка, лов; отстрел.


цены недвижимость болгария, недвижимость продажа болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19