Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:render

I. v
1. отплащам се с; отдавам (което трябва); to ~ blow for blow отвръщам на удара с удар; to ~ homage to отдавам почит на, изразявам уважението си към; to ~ obedience подчинявам се; to ~ thanks to благодаря на;
2. давам, представям (сметка, отчет и пр.); to ~ a verdict съобщавам (прочитам) присъда;
3. ост., книж. предавам (крепост и пр.);
4. правя, оказвам (услуга и пр.); оказвам, давам (помощ);
5. правя, карам (да се чувства); to ~ s.o. speechless карам някого да онемее; grief had ~ed him simple-minded скръбта го беше направила простодушен; the blow ~ed him unconscious ударът го изпрати в безсъзнание; the machine was ~ed useless by unskilful handling машината беше станала негодна поради неправилна употреба;
6. предавам, изразявам (характер и пр. в лит., изк.); предавам, интерпретирам, тълкувам; превеждам; изпълнявам (роля); how would you ~ ... into English? как бихте превели (предали) ... на английски?
7. топя, претопявам; извличам (мазнини);
8. мажа, измазвам (стена);
9. мор. отхлабвам, отпускам (въже);
10. мор. движи се леко (гладко) (за въже);

II. n
1. мазилка (на стена);
2. топена мас (масло);
3. ост. плащане; наем; ангария.


болгария недвижимость море, недвижимость продажа болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19