Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:trace

I. v
1. чертая, начертавам, очертавам, набелязвам, маркирам, нахвърлям (план), трасирам (и с out);
2. копирам, прекопирвам, превеждам, калкирам (и с over);
3. пиша (бавно, внимателно);
4. проследявам; he has been ~d to London бил е проследен до Лондон; he ~s his descent to William the Conqueror неговите прадеди са проследени до времето на Вилхелм Завоевателя;
5. откривам, издирвам, намирам; to ~ a crime to s.o. откривам, че някой е автор на някое престъпление;
6. различавам, установявам, виждам (особ. следи);
7. вървя по;
8.: to ~ back проследявам (to the source до източника); връщам се назад;

II. n
1. следа (и прен.), диря; without a ~ безследно; to keep ~ of следя, не изпускам от очи;
2. незначително количество, малко;
3. черта, линия; ~ of a surface линия на пресичане на повърхнина с координатна равнина.


n ремък на хамут; • to kick over the ~s не се подчинявам, не мирувам, разлудувам се; to work in the ~s ам. работя по шаблон; работя системно (редовно).

агенство недвижимости болгария, цены недвижимость болгария, болгария купить недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19