Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:here

I. adv
1. тук, на това място; come in ~ please минете оттук, моля; come ~! ела! do you belong ~? тукашен ли си? up to ~, down to ~ дотук; about ~ тъдява; near ~ наблизо; ~ today and gone tomorrow днес е тук, утре го няма, прен. “прелетна птица”; прен. мимолетен, краткотраен, преходен;
2. в тази посока, насам; ~ and there тук и там, тук-таме, разхвърляно; рядко от време на време; ~, there and everywhere навсякъде, на много места; neither ~ nor there без връзка с въпроса, ни в клин, ни в ръкав;
3. ето; ~ I am! ето ме! ~ is a chance! ето ти случай! ~ you are! разг. моля, заповядайте! на! ~ is where I leave you разг. сега трябва да ви напусна, сега трябва да си ходя; •~’s to you! ~’s how! наздраве, за ваше здраве! look ~, see ~ разг. чувай, слушай (какво ще ти кажа); same ~ разг. и аз също (така), същото мога да кажа за себе си; ~ below на земята; ~! I want you! ей ти там! я ела, че ми трябваш! ~! take it! на, дръж! ~ goes! дръж се! започва!

II. n този свят, този живот; ~ we go again разг. пак я втасахме; the ~ and now настоящият момент.


недвижимость болгарии, агентство недвижимости болгария, купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19