Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:healthy
adj
1. здрав, в добро здраве; ~ appetite добър апетит;
2. финансово здрав, стабилен; преуспяващ; to put the finances of a country on a ~ footing заздравявам финансите на една държава;
2. голям, сериозен, “добър”; ~ profits големи печалби; to show a ~ interest in sports проявявам жив интерес към спорта; it is a ~ sign that... окуражително е, че, добър признак е, че...;
3. здравословен, полезен за здравето; хигиеничен, чист;
4. трезв, трезвомислещ; похвален; a ~ attitude to work правилно отношение към работата; adv healthily.

болгария недвижимость море, недвижимость продажа болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19