Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:mixed
adj
1. смесен, размесен; разнороден; ~ sweets бонбони асорти; ~ feelings противоречиви (смесени) чувства; ~ marriage смесен брак (от различни религии, раси и т. н.); the orator was accorded a ~ reception ораторът бе посрещнат с акламации, примесени с освирквания; ~ pickles шарена туршия; ~ system in education система за съвместно обучение (възпитание) на младежи и девойки;
2. разг. объркан, забъркан, заблуден, замаян; he got ~ over the dates той обърка датите.
[´mikst¸ʌp]
-up adj объркан, смутен.

зарубежная недвижимость болгария, болгария купить недвижимость, агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19