Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:load

I. n
1. товар, тегло, тежест; dead ~ тех. неполезен товар; баласт; собствена тежест; тара; ~ displacement (за кораб) тонаж (водоизместимост) при натоварено състояние;
2. прен. тегло, бреме; to take a ~ off o.’s mind освобождавам се от грижа (безпокойство); олеква ми на душата;
3. товар, количество, което може да се натовари (носи); тех. натоварване;
4. воен. заряд;
5. комп. въвеждане, зареждане, натоварване; ~-and-go въвеждане и изпълнение; core ~ зареждане на оперативната тема; initial program ~ начално зареждане на програмата;
6. pl разг. много, множество; • get a ~ of this ам. слушай внимателно; to lay on ~ ост. 1) налагам, бия; 2) преувеличавам, силно подчертавам;

II. v
1. товаря, натоварвам;
2. прен. обременявам, утежнявам, затруднявам;
3. отрупвам, обсипвам;
4. претоварвам (за стомах);
5. зареждам, пълня (оръжие, фотоапарат);
6. подправям (вино и пр.), фалшифицирам;
7. “зареждам” от една страна (за зарове); ~ed dice зарове, “заредени” от една страна с олово; прен. непочтеност, мошеничество, нечестност;
8. добавям към премията (на застраховка);
9. разг. натъпквам се, набухвам се, здравата се наяждам.


[´loud¸bɛəriη]
-bearing adj натоварен, носещ товар.
[´loud¸ɔf]
-off n разтоварване.
[´loud¸ɔn]
-on n натоварване.

болгария недвижимость море, купить недвижимость болгария, зарубежная недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19