Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:comb

I. n
1. гребен; large-toothed (dressing, rake) ~ едър (рядък) гребен; to run a ~ through o.’s hair прекарвам гребен през косата си; your hair needs a (good) ~ косата ти има нужда от гребен; to go through s.th. with a fine-toothed ~ преглеждам (претърсвам) нещо щателно (внимателно);
2. гребен на петел; to cut s.o.’s ~ прен. унижавам някого, “отрязвам му квитанцията”, смачквам фасона на някого;
3. чесало (и curry-~);
4. текст. чесало, дарак;
5. медена (восъчна) пита; ~ honey мед на пити;
6. бѝло (на покрив, планина); гребен (на вълн, планина);

II. v
1. разчесвам, реша, сресвам; I’ll ~ his hair for him прен. ще го науча, ще му дам да се разбере; to ~ s.o.’s hair the wrong way чеша срещу косъма; прен. вървя не по угодата на някого, правя някому напук;
2. преравям, претърсвам the police ~ed the woods полицията претърси горите; he ~ed through the evidence той прерови (прегледа внимателно) всичките улики;
3. воен. прочиствам, разчиствам (окопи и пр.);
4. текст. разбивам, развличам, изкарвам на дарак;
5. чистя с чесало, тимаря (кон);
6. разбивам се (за вълни);


[´koum¸aut]
-out n разчесване; пречистване; претърсване.

цены недвижимость болгария, агентство недвижимости болгария, рынок недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19