Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:liquid

I. adj
1. течен; ~ fire воен. възпламенен петрол;
2. прозрачен, бистър, светъл; ясен; чист; хармоничен (за тон); ~ eyes лазурен поглед;
3. непостоянен, изменчив, променлив (за убеждения); разтеглив, еластичен (за принципи);
4. ез. плавен, сонорен, ликвиден (за звук);
5. фин. ликвиден; който лесно може да се реализира (за ценни книжа); ~ assets ликвидни активи; наличен; свободен (за капитал); adv liquidly;

II. n
1. течност;
2. ез. плавен звук, сонор, ликвида (напр. л, р).


[´likwid¸tait]
-tight adj водонепроницаем, непроницаем за течности.

цены недвижимость болгария, рынок недвижимости болгария, зарубежная недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19