Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:provision

I. n
1. осигуряване, обезпечаване; снабдяване, доставяне, набавяне, даване; to make ~ грижа се, погрижвам се, осигурявам (обезпечавам) бъдещето (for);
2. pl провизии, запаси;
3. предвиждане, уговорка, условие, постановление;
4. (предпазна) мярка (for, against); to make ~s предвиждам, постановявам;
5. рел., ист. назначаване на още неовакантено място; • to come within the ~s of the law попадам под ударите на закона; there is no ~ to the contrary няма обратна клауза;

II. v снабдявам с (доставям, набавям) храна, продоволствам.


недвижимость покупка болгария, недвижимость покупка болгария, недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19