Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:tonic

I. adj
1. ез. тонически, тоничен;
2. муз. тонически, основен; ~ sol fa нотна система, при която do(h) означава основния тон на гамата;
3. мед. свързан със свиване на мускулите;
4. мед. тоничен, за усилване; подсилващо средство;
5. ободряващ, тонизиращ, ободрителен; adv tonically;

II. n
1. (~ water) безалкохолно питие; тоник;
2. нещо, което ободрява, тонизира, “съживява”;
3. (hair ~, skin ~) тонизиращ лосион, балсам (за коса, кожа);
4. мед. средство (лекарство) за усилване;
5. муз. основен тон, тоника;
6. ез. сричка с най-високо тоническо ударение.


недвижимость болгарии, болгария недвижимость, агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

aeromechanics [¸ɛəroumi´kæniks]
n аеромеханика; динамика на флуидите.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

aerolitic
aerologic
aerological
aerologist
aerology
aeromechanic
aeromechanics
aerometer
aerometric
aerometry
aeronaut
aeronautic
aeronautical
aeronautics
aeronavigation
aeronavigator
aeronomy
aerophagia
aerophobia
aerophobic
aerophore
aerophysics
aerophyte
aeroplane
aeroport

test

2006-08-18 07:49:19