Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:succinctness
n краткост, сбитост, стегнатост.

зарубежная недвижимость болгария, недвижимость продажа болгария, болгария купить недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

bent [bent]

I. adj
1. извит, изкривен; ~ lever извит лост; a ~ old man прегърбен (превит) старец;
2. твърдо решен, категоричен, решителен (on); ~ on succeeding решен да успее;
3. нечестен, корумпиран;
4. sl обратен, хомосексуален;
5. луд, побъркан, ненормален;

II. n
1. склонност, наклонност, влечение; a ~ for languages склонност към изучаване на езици; to follow o.’s ~ следвам склонността си, влечението си;
2. извивка; склон (на хълм); at the top of o.’s ~ в най-добра форма съм; to the top of o.’s ~ до насита;
3. строителна конструкция за опора на мост или постройка.


n бот.
1. полска, степна трева Agrostis;
2. поле; степ, пуста.
pt, pp от bend I.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

benignity
benison
Benjamin
benne
bennet
benny
bent
benthal
Benthamism
Benthamite
benthic
benthos
bentonite
benumb
benumbed
benzene
benzine
benzoate
benzoin
benzol
benzole
benzoline
benzyl
bequeath
bequest

test

2006-08-18 07:49:19