bulgarian flats,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:state

I. n
1. състояние, положение, условия; married ~ задоменост; single ~ незадоменост, ергенство, моминство; ~ of affairs (play) положение (на нещата), ситуация; ~ of health здравословно състояние; ~ of mind душевно състояние; ~ of war състояние на война; военно положение; in a ~ of в състояние на; what a ~ you are in! на какво си заприличал; he was in quite a ~ about it той бе много развълнуван (угрижен, обезпокоен) от това; not in a fit ~ to не в състояние да; прекалено разстроен (болен), за да;
2. положение, пост, чин, сан, ранг;
3. великолепие, разкош, пищност, блясък, церемониалност, тържественост; in (great) ~ много тържествено; to lie in ~ изложен съм за поклонение (за мъртвец); to receive in ~ уреждам тържествен прием;
4. ост. трон (и chair of ~); балдахин над трон;

II. adj официален, тържествен, параден; ~ ceremony (visit) официално тържество (посещение); ~ occasion, occasion of ~ тържествен случай;

III. v
1. излагам, изказвам, предлагам, изразявам, казвам, изявявам, заявявам, представям, обявявам, съобщавам, формулирам; to ~ o.’s case казвам каквото имам да казвам; излагам доводите си; to ~ o.’s view излагам гледището си (on);
2. определям, посочвам, уговарям, уточнявам; please, ~ your name and address моля, посочете вашето име и адрес;
3. мат. формулирам, изразявам с условни знаци.


I. n
1. (S.) държава; matters of S. държавни дела;
2. щат; the United States of America Съединените (северноамерикански) американски щати; States General ист. Генералните щати;
3. pl законодателно тяло в Джърси и Гърнзи;

II. adj
1. държавен; ~ criminal политически престъпник; S. Department Държавен департамент, министерството на външните работи на САЩ; ~ prisoner лице, арестувано за углавно престъпление; политически престъпник; ~ service държавна служба; ~ trial съдене на политически престъпник;
2. (в САЩ) който се отнася до отделен щат (за разлика от federal); S. rights автономията на отделните северноамерикански щати.


купить недивжимость болгария, агентство недвижимости болгария, болгария апартаменты,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> bulgarian flats


bulgarian flats bulgarian flats bulgarian flats bulgarian flats bulgarian flats bulgarian flats
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19