bulgarian properties specialist,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:take out
1) извеждам; изнасям (книги от библиотека и пр.); изваждам (и зъб) (of от); 2) махам, изчиствам, изличавам (петно); премахвам, отстранявам (болка и пр.); 3): to ~ it out on s.o. изкарвам си на някого, отмъщавам си на някого; изтощавам (съсипвам, отразявам се зле) на някого; the heat ~s it out of me горещината ми се отразява (ми действа) много зле; 4) вадя, изкарвам, вземам (патент, разрешително и пр.); to ~ out an insurance policy правя си застраховка, застраховам се; 5): to ~ it out in компенсирам се с, получавам в замяна; to ~ it out in goods плащат ми в натура (стоки); • to ~ the nonsense out of s.o.’s head избивам глупостите от главата на някого; 6) каня, водя, съпровождам (на театър, ресторант);

рынок недвижимости болгария, недвижимость покупка болгария, болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> bulgarian properties specialist


bulgarian properties specialist bulgarian properties specialist bulgarian properties specialist bulgarian properties specialist bulgarian properties specialist bulgarian properties specialist
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19