buy to let bulgarian property,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:flag

I. n
1. флаг, знаме, флагче, байрак; to hang out (show) the white ~ предавам се; red ~ сигнал за опасност; yellow ~ жълто (карантинно) знаме; a ~ of convenience (плаване под) чужд флаг във свои води, за избягване на данъци; ~ of truce бяло (парламентьорско) знаме; with ~s flying с развени знамена, победоносно, с чест и слава; to show the ~ появявам се (присъствам) на мероприятие, за да напомня за съществуването си; to dip the ~ свалям знамето (за салютиране); to lower (strike) the ~ предавам се; to drop the ~ давам знак за начало (край) на състезание; to fly a ~ вдигам, развявам знаме; put the ~s out празнувам победа; wrap (drape) o.s. in the ~ парадирам с патриотизъм, като в същото време гоня лични облаги (за политик); to fly a ~ at half-mast спускам знаме наполовина (в знак на траур); to keep the ~ flying държа високо знамето, не се предавам;
2. знаме на флагман; to hoist o.’s (the) ~ поемам командването, обявявам за своя територия;
3. опашка (на ловджийско, нюфаундлендско куче);
4. ам. печ. коректорски знак за нещо пропуснато;
5. pl крилни пера;

II. v
1. сигнализирам с флагче; to ~ a train спирам влак (чрез сигнализиране с флагче); ~ down сигнализирам (на шофьор, превозно средство) да спре;
2. слагам знаме на; украсявам (означавам) със знамена.


I. n
1. плоча (за настилане);
2. шиста;
3. pl каменна настилка, тротоар, плочник;

II. v настилам с плочи, павирам.


n
1. перуника, ирис Iris;
2. стрък;
3. буренак, треволяк (и pl).
v
1. увисвам, провисвам;
2. отпускам се, клюмвам, падам духом; отслабвам, отпадам, намалявам се, слабея, линея, крея, гасна; the story ~s towards the end напрежението спада към края.

агенство недвижимости болгария, недвижимость в болгарии, болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> buy to let bulgarian property


buy to let bulgarian property buy to let bulgarian property buy to let bulgarian property buy to let bulgarian property buy to let bulgarian property buy to let bulgarian property
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19