buying property in bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:type

I. n
1. тип, вид; биол. вид; род, клас, група; true to ~ типичен, характерен, специфичен; blood ~ кръвна група;
2. типичен представител, образец, модел; прототип; пример; символ;
3. рядко знак, отпечатък; образ, изображение (върху монета, медал);
4. печатарска буква; шрифт; body ~ шрифт на основния текст, основен шрифт; bold ~ печатни букви, получерен шрифт; italic ~ курсивен шрифт; standard ~ нормален шрифт; in ~ набран;

II. v
1. рядко типичен съм, типизирам, уеднаквявам, стандартизирам; символизирам;
2. пиша на пишеща машина;
3. мед. определям (кръвна група и пр.).


рынок недвижимости болгария, купить недвижимость болгария, недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> buying property in bulgaria


buying property in bulgaria buying property in bulgaria buying property in bulgaria buying property in bulgaria buying property in bulgaria buying property in bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19