Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,
kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:assets
n
1. актив; авоари, вещи, имот; capital (key) ~ основни производствени фондове; current (working) ~ оборотни средства; external ~ авоари в чужбина;
2. юрид. авоари, вещи, с които могат да се изплатят дълговете на завещател или на несъстоятелен длъжник (фирма);
3. счет. sing отделно перо в сметка; прен. актив, ценно качество, предимство, плюс; ~ and liabilities активи и пасиви.

купить недивжимость болгария, агентство недвижимости болгария, недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

carcinogenicity [¸ka:sinədʒi´nisiti]
n канцерогенност.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

carcanet
carcase
carcass
carcinogen
carcinogenesis
carcinogenic
carcinogenicity
carcinoma
carcinomatosis
carcinomatous
carcinosis
card
card file
card shark
card-index
card-table
cardamom
cardamum
cardan
cardboard
cardcase
carder
cardholder
cardiac
cardialgia

test

2006-08-18 07:49:19